Alphabetical Authors List

Marta Szylar

Current affiliation

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poland
Balicka 253c
30-149 Kraków
Poland

email: szylarmarta.kgpiak@gmail.com

List of publications in EJPAU

No /
Available Online
Discipline Title
Autors
22(3) #01
11 Jul 2019
Environmental Development
citation  abstract  html 

Legend:  Citation Citation Information     Abstract View Abstract     Article (HTML) View Article (HTML)     Article (PDF) View Article (PDF)