Alphabetical Authors List

Aneta Czarna

Current affiliation

Katedra Botaniki, Wydzia³ Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań
Poland

email: aneta.czarna@up.poznan.pl

List of publications in EJPAU

No /
Available Online
Discipline Title
Autors
20(3) #01
16 Aug 2017
Horticulture
citation  abstract  html 

Legend:  Citation Citation Information     Abstract View Abstract     Article (HTML) View Article (HTML)     Article (PDF) View Article (PDF)