Please use the following format to cite the selected article:

Zduńczyk S. , Milewski S. , Barański W. , Janowski T. , Szczepański W. , Raś A. , Jurczak A. 2004. ULTRASONOGRAPHIC OBSERVATION OF POSTPARTUM UTERINE INVOLUTION IN THE POLISH LONGWOOL SHEEP VARIETY KAMIENIECKA, EJPAU 7(2), #05.